Aktualności


ĆWICZENIA RENEGADE – SAREX 18/II
9 listopada 2018

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego informuję, że w dniach 14 - 15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18/II.

Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku.

Podczas dni ćwiczeń 14 i 15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego MOŻE WYSTĄPIĆ konieczność uruchomienia syreny alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Na potrzeby treningu emitowany będzie sygnał – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Pozostałe aktualności