Aktualności


Termomodernizacja przychodni
16 listopada 2018

14 listopada 2018 r. podpisana została umowa o wartości 1 549 723,06 zł pomiędzy Powiatem Zawierciańskim, a firmą Handlowo - Usługową JUL - BUD Łukasz Pałęga na realizację zamówienia pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80”.  Nadzór inwestorki nad inwestycją będzie sprawować firma Konter Inżynieria Krzysztof Kasprzyk z którą dnia 15.11.2018 r. podpisana została umowa  o wartości 10 578 zł.

19 listopada został oficjalnie przekazany plac budowy. Prace nad termomodernizacją przychodni potrwają do 15 maja 2019 r.

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, obejmującej wykonanie następujących prac (zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją techniczną):

Roboty termomodernizacyjno budowlane:

-docieplanie ścian piwnic i cokołu

-kanalizacja deszczowa (odtworzenie)

-docieplanie ścian

-docieplanie stropodachów

-remont pokrycia dachów

-docieplenie wewnętrzne piwnic

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-instalacja odgromowa

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych i energetycznych:

Stopień poprawy efektywności energetycznej 50,83%

Stopień redukcji CO2 50,83%,

Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 50,80%.

Projekt „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) – Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Pozostałe aktualności