Aktualności


Nowy skład Rady Społecznej
10 grudnia 2018

Poniedziałkowe obrady Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zawierciu rozpoczęły się od wyboru Przewodniczących Rady, celem uzupełnienia składu.

Członkowie Rady Społecznej wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Rady - Pawła Sokoła, Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Wiceprzewodniczącą Rady została Agata Jarza-Korpyś, Sekretarz Miasta Zawiercie.

Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie Rada pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego:

- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między  Regionami III”- finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” - finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w sprawie zmiany  Uchwały NR L/436/18 z dn. 29.03.2018  roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Projekty uchwał omawiał Adam Witas, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Podczas posiedzenia członkini Rady Czesława Cierpińska, prezes Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi mówiła o trudnościach, z jakimi zmagają się osoby z problemami onkologicznymi. Trudności te dotyczą przede wszystkim dostępu do lekarzy specjalistów i do mammografu. Dopytywała też o harmonogram realizacji projektu, dofinansowanego ze środków UE, na doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

IK

Pozostałe aktualności