Aktualności


Ponad 328 tys. zł na poszerzenie kwalifikacji nauczycieli
11 stycznia 2019

Nauczyciele, dzięki projektom edukacyjnym realizowanym przez Powiat, mogą poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje przy wsparciu środków UE.

Kolejne osoby otrzymały wsparcie w ramach projektów realizowanych przez Powiat Zawierciański. Obecnie 6 nauczycieli uczęszcza na studia podyplomowe. W sumie 19 nauczycieli z 72 objętych wsparciem w projektach zadeklarowało chęć poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczęszczając na studia podyplomowe (m.in. na kierunkach: arteterapia, dietetyka i suplementacja, języki obce zawodowe, architektura krajobrazu, psychodietetyka, dietetyka, mechatronika, logistyka i spedycja dla nauczycieli, turystyka, hotelarstwo i gastronomia). Pozostali nauczyciele szkół powiatowych wezmą udział w kursach zawodowych, stażach i szkoleniach.

Na realizowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli przewidziana została kwota 328.181,80 zł. Na studia podyplomowe zabezpieczono 97 364,00 zł. Średnia kwota wsparcia dla nauczyciela wynosi 4.558 zł.

Projekty edukacyjne realizowane przez Powiat współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Pozostałe aktualności