Aktualności


Włodzimierz Styczyński został Członkiem Zarządu Powiatu
1 lutego 2019

Włodzimierz Styczyński - radny Rady Powiatu ubiegłej kadencji - został nieetatowym Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

Taką decyzję podjęli radni Rady Powiatu Zawierciańskiego w głosowaniu tajnym – za kandydaturą Włodzimierza Styczyńskiego opowiedziało się 13 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Nikt nie oddał głosu przeciw. Obecny skład Zarządu przedstawia się więc następująco:

Gabriel Dors - Starosta Zawierciański

Bogusław Piotrowski - Wicestarosta Zawierciański

Paweł Sokół - Członek Zarządu Powiatu (etatowy)

Piotr Czarnojańczyk - Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy)

Włodzimierz Styczyński - Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy).

 

Włodzimierz Styczyński podziękował radnym za oddane głosy, również tym radnym, którzy wstrzymali się od głosu.

- Zmotywuje mnie to do pracy, aby udowodnić, że się mylili – stwierdził.

 Przedstawił krótko swoje doświadczenie zawodowe.

- W latach 80-tych pełniłem odpowiedzialne funkcje w zakładach państwowych. Odpowiedzialny byłem m.in. za transport. Od lat 90-tych prowadzę własna działalność – mówił Włodzimierz Styczyński. – Zajmowałem się m.in. usługami medycznymi, transportem, remontami. Liczę, że będzie nam się dobrze współpracować.

Po uzupełnieniu składu osobowego Zarządu Powiatu radni podjęli uchwały m.in. w sprawach:

- ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok;

- zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2019 rok;

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

- uzupełnienia zapisów „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020;

- wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przyznanych na podstawie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „Scalanie gruntów rolnych we wsi Turza gmina Łazy Powiat Zawierciański”;

- delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Zawierciańskiego do składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu – w skład Komisji weszły następujące osoby: Małgorzata Benc, Przewodnicząca Rady oraz radni: Barbara Kozioł i Jarosław Kleszczewski;

- przyjęcia sprawozdania Starosty Zawierciańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.

Odnośnie Sprawozdania wypowiedziała się Małgorzata Benc, prosząc o bardziej szczegółowy raport oraz konkretne wnioski. Prosiła, by Komisja skupiła się na problemach związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży (tematyka szczepień, problemu z narkotykami, dopalaczami itp.).

Starosta poinformował, że Zarząd powierzył obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bożenie Gwizdek.

 

Radni zgłosili dwie interpelacje. Mariusz Piotrowski zapytał o budowę drogi Bógdał – Starzyny. Grzegorz Piłka wnioskował o czytelne oznakowanie w Przychodni Centrum w Zawierciu rejestracji dla dzieci – brak oznakowania powoduje, że rodzice z dziećmi stojący w kolejce do Poradni chirurgii urazowej dopiero przy okienku dowiadują się, że muszą rejestrować się w innym miejscu i tam znów stoją w kolejce.

Na koniec w wolnych wnioskach głos zabrała Czesława Cierpińska, prezes Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu. Przedstawiła problemy z jakimi borykają się osoby chore na raka w powiecie, o tym, że są odsyłane do lekarzy na mammograf do Myszkowa, USG do Krakowa, a inne badania mają w Gliwicach, Częstochowie, Katowicach.

- Pacjent błądzi czekając na wyrok. Rak nie czeka, rak atakuje – przypomniała.

Częste zmiany dyrektorów szpitala też utrudniają kontakt z placówką. Prosiła, by w związku z realizowanym przez szpital projektem doposażenia placówki w nowoczesny sprzęt, pamiętać przede wszystkim o nowoczesnym mammografie.

- Dziękuję Pani za to wystąpienie– powiedział Gabriel Dors, Starosta. – Te sprawy, o których Pani mówi są mi bardzo bliskie.

Nowy Zarząd sprawuje pieczę nad szpitalem dopiero od dwóch miesięcy. Problemy, które przedstawiła prezes Stowarzyszenia zostaną przeanalizowane przez Zarząd i Dyrekcję. Szpital Powiatowy w Zawierciu to nie klinika onkologiczna, ale to co będzie dało się zrobić dla pacjentów, to zostanie zapewnione.

Relacje z obrad sesji on-line oraz retransmisje sesji dostępne są na stronie: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

 

IK

Pozostałe aktualności