Aktualności


Stop dopalaczom
6 lutego 2019

Głównym tematem obradującej w środę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku był problem dopalaczy w powiecie zawierciańskim.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat dopalaczy, osób rozprowadzających je oraz prawdopodobnych zgonów głos zabrał Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

- Problem związany z dopalaczami jest bardzo poważny. Nie można go lekceważyć – mówił Starosta. – Nie możemy jednak dać się ponieść emocjom. Musimy oprzeć się na faktach.

O przedstawienie informacji w tej sprawie Starosta poprosił Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

- Co do sześciu zgonów, które miały miejsce w ostatnim czasie istnieje podejrzenie, że mogły nastąpić w wyniku zażycia dopalaczy - mówił insp. Jacek Kurdybelski, Komendant Powiatowy Policji. – Trwają badania toksykologiczne. W przypadku dwóch osób stwierdzono zażycie dopalaczy. Co do czterech zgonów badania jeszcze trwają. W przebadanych do tej pory próbkach strychniny nie stwierdzono.

O dopalaczach zanieczyszczonych strychniną pisali internauci.

Komendant zapewnił, że policja z dużym zaangażowaniem zajmuje się sprawą.

- Nawet, gdyby się okazało, że dwa zgony związane były z dopalaczami – to o te dwa zgony i tak za dużo - stwierdził.

Ewelina Sergiel-Błaszczyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała, że Szpital Powiatowy nie zgłaszał do tej pory do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu zgonów związanych z zażywaniem substancji toksycznych. Wynika to z faktu, że osoby te zmarły w domach lub innych miejscach i nie były hospitalizowane.

Starosta zaproponował powołanie zespołu roboczego do spraw monitorowania i zwalczania problemu dopalaczy. Poprosił, by spotkanie zespołu odbyło się jeszcze w lutym, nie czekając na czerwcowe posiedzenie Komisji. Problem jest duży, należy go jak najszybciej zdiagnozować i rozwiązać. Podczas spotkania w lutym powinny już być znane najważniejsze fakty. W skład zespołu roboczego weszli: Starosta Zawierciański Gabriel Dors, insp. Jacek Kurdybelski Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Ewelina Sergiel-Błaszczyk Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Piotr Zachariasiewicz p. o. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Barbara Kozioł radna Rady Powiatu Zawierciańskiego.

Członkowie Komisji omówili plan pracy na rok 2019, zaprezentowany przez Krzysztofa Szlachtę, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W planie uwzględniono uwagi zgłoszone na ostatniej sesji przez Przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatę Benc. Powołano zespół koordynujący akcję „Bezpieczne Ferie 2019”, który będzie kontrolował obiekty wypoczynku zorganizowanego. Na koniec o sytuacji utrzymania dróg na terenie powiatu w okresie zimowym mówił Henryk Goncerz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

IK

Pozostałe aktualności