Aktualności


Aktywnie w „Bemie”
4 marca 2019

W okresie ferii zimowych uczniowie i uczennice ZS im. Gen. J. Bema w Zawierciu bardzo aktywnie spędzali czas, uczestnicząc w zajęciach praktycznych organizowanych przez Powiat:  

- 10 uczniów uczęszczało na zajęcia praktyczne z kwalifikacji wstępnej C+E;

- 9 uczniów rozpoczęło kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej. Szkolenie skończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

- 13 uczniów rozpoczęło zajęcia na kursie operatora koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień;

- 12 uczniów uczęszcza na kurs spawania wg normy PN-EN ISO 4063 w zakresie spawania elektrodą metalową w osłonie gazowej metodą MAG 135.

Ponadto 11 uczniów kontynuowało zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy kategorii B, a ich koledzy i koleżanki z ZSiP im. H. Kołłątaja w drugim tygodniu ferii rozpoczęli zajęcia teoretyczne również z kursu prawa jazdy kat. B.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) –  Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty  kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Pozostałe aktualności