Aktualności


Pomoc dla osób pokrzywdzonych
7 marca 2019

W dniu 06.03.2019r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu podpisane zostało  Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Zawierciańskim, a Częstochowskim Stowarzyszeniem ETOH, w celu realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.   

Powiat Zawierciański reprezentowali: Starosta Gabriel Dors, Wicestarosta Bogusław Piotrowski oraz Bożena Szydlik, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH - Prezes Sylwia Polańska.

Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem, a Powiatem polegać będzie na zorganizowaniu Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, działającego przez kolejne trzy lata tj. od 2019 roku do 2021 roku, pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek zlokalizowany będzie w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu (w sąsiedztwie Huty).

W placówce realizowana będzie bezpłatnie dla mieszkańców miasta i powiatu pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, pomoc finansowa: między innymi w postaci okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, pokrywania opłat za kształcenie dzieci w placówkach publicznych takich jak placówki przedszkolne i żłobki, opłat za dożywianie dzieci w szkołach, zakupu podręczników i artykułów szkolnych, pokrywania kosztów zaopatrzenia medycznego i rehabilitacji dla osób które są ofiarami wypadków.

Ośrodek rozpocznie swoją działalność jeszcze w marcu br. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

IK

 

Pozostałe aktualności