Aktualności


XXII Finał Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
6 marca 2019

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych ma na celu popularyzację osiągnięć nauki i praktyki rolniczej, sprawdzenie aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i funduszy unijnych, rozbudzenie w osobach bezpośrednio w niej uczestniczących ambicji do dalszego dokształcania się, a także integrację środowiska producentów. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców wsi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Dnia 1 marca 2019 r. kilkudziesięciu zdolnych rolników (również osoby z terenu powiatu zawierciańskiego) rywalizowało w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku o tytuł najlepszego młodego rolnika w województwie śląskim. Uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół rolniczych jak również młodzi producenci rolni, posiadający wykształcenie rolnicze i będący właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstw rolnych. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych wyłoniła pięciu najlepszych gospodarzy, którzy będą reprezentować nasze województwo na finale krajowym w dniach 15-16 marca 2019 r. podczas XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "AGROTECH" w Kielcach.

Pytania testowe jak co roku nie należały do najłatwiejszych i zostały opracowane przez kadrę Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tradycyjnie konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym z nich uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test pisemny, za który do zdobycia było 60 punktów. Następnie wszyscy przystępowali do części praktycznej, w której mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów odpowiadając na 2 wylosowane pytania z czego jedno z nich obejmowało zakresem tematycznym mechanizację rolnictwa.

W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy Olimpiady wzbogacili swoją wiedzę słuchając wykładu na temat rolnictwa zrównoważonego, który przeprowadziła pani Małgorzata Dawid-Chrzęstek z ŚODR w Częstochowie a następnie bardzo ciekawą prelekcję na temat OZE i ograniczenia niskiej emisji w gospodarstwach wygłosił Adrian Piecuch - lokalny przedsiębiorca w branży odnawialnych źródeł energii.

Komisję egzaminacyjną stanowili: Marek Grzegorczyk - przewodniczący jury, Beata Kulisa-Grabowska i Iwona Chmurzewska - specjaliści i doradcy z Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. O godzinie 14:30 odbyło się oficjalne podsumowanie XXII Finału Wojewódzkiego OMPR, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, na które przybyli zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się: Stanisław Gmitruk - Dyrektor Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Katowicach a jednocześnie radny sejmiku województwa śląskiego, Tomasz Wiekiera - Zastępca Dyrektora ŚODR w Częstochowie, Barbara Borecka - Zastępca Dyrektora Śląskiego OR ARiMR, Adam Morzyk - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Paweł Sokół - Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Marian Stępień - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Dariusz Ciuk - Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku.

 

Laureatami tegorocznej edycji olimpiady zostali:

I miejsce - Józef Szlosarczyk, uczeń Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej;

II miejsce - Krystian Dłubak z miejscowości Radostków - powiat częstochowski;

III miejsce - Weronika Misch uczennica z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim;

IV miejsce - Paweł Kociok z miejscowości Wielowieś - powiat gliwicki;

V miejsce - Mateusz Kucz, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

Najlepsza piątka otrzymała cenne nagrody rzeczowe w postaci narzędzi i elektronarzędzi mających zastosowanie w gospodarstwie ufundowanymi przez samorządy: Powiat Częstochowski, Powiat Zawierciański, Powiat Kłobucki i Powiat Myszkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i OR ARiMR w Częstochowie.

Gratulujemy.

Informacja i zdjęcia: ZMW w Częstochowie

Pozostałe aktualności