Aktualności


Sukces licealisty z Pilicy
19 marca 2019

   Bartosz  Kuraś, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy został laureatem X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Nagrodą jest Promesa, która zapewnia mu miejsce na wybranym przez siebie kierunku studiów cywilnych w WAT oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów. W przypadku podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej otrzyma też w pierwszym semestrze stypendium naukowe. Nagrodę rzeczową ufundowali sponsorzy konkursu.

   15 marca 2019 r. do finału X edycji konkursu przystąpiło 89 uczestników wyłonionych spośród 1000 uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Eliminacje zostały przeprowadzone w grudniu 2018 roku w 60 szkołach średnich. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach, jak i w finale byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT.

   Podczas, gdy finaliści rozwiązywali zadania konkursowe, opiekunowie wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Jerzego Zielińskiego pt. „Profesor Kaliski – pracoholik, wizjoner, pasjonat życia”, wykładu prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego pt. „Chemia nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka” oraz wykładu prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza pt. „Ewolucja poglądów fizycznych na pojęcie czasu i przestrzeni”.

  Porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Powiatem Zawierciańskim oraz Zespołem Szkół  w Pilicy zostało zawarte 28 listopada 2017r. w Warszawie. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy dołączyło do szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z WAT, jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowych o technicznym profilu kształcenia.

Pozostałe aktualności