Aktualności


Gospodarka leśna w powiecie
22 marca 2019

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było tematem spotkania zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech nadleśnictw: Koniecpola, Olkusza i Siewierza.

Omawiano:            

-  bieżące zadania gospodarcze dla działek leśnych nie objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu, 

- wydawanymi decyzjami administracyjnymi w trybie art. 23 ust. 4 ustawy o lasach,

- prowadzeniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi w sytuacji, gdy obowiązujące obecnie UPUL utracą ważność,

- bieżącymi problemami związanymi z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną.

Paweł Sokół, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego podkreślał, jak ważna jest współpraca Starostwa Powiatowego w Zawierciu z Lasami Państwowymi. Starosta Zawierciański sprawuje bowiem nadzór nad 15 tys. ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne). Pod tym względem powiat zawierciański przoduje w województwie.

Pozostałe aktualności