Aktualności


XV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej - Łazy, 29.05.2019r.
22 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na XV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbędą się w Łazach na placu przy fontannie 29 maja 2019 roku w godz. 10.00 do 15.00

Prezentacje to impreza cykliczna o charakterze integracyjnym, której głównym celem jest aktywizacja artystyczna osób niepełnosprawnych oraz promocja ich twórczości poprzez występy sceniczne i wystawy wyrobów rękodzielniczych. Do udziału w występach artystycznych oraz wystawach wyrobów rękodzielniczych tegorocznych XV Prezentacji zakwalifikowały się Warsztaty Terapii Zajęciowej i Domy Pomocy Społecznej z Będzina, Bytomia, Czeladzi, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Drzewicy, Jaworka, Klucz, Łaz, Łodzi, Olkusza, Poraja, Radomska i Zawiercia.

 Przewidziany jest udział około 300 osób niepełnosprawnych i 55 opiekunów. Liczymy również na przybycie przedstawicieli władz samorządowych, społeczności lokalnej i osób zainteresowanych działalnością osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy, oprócz przeglądu twórczości  niepełnosprawnych artystów  oferują wiele dodatkowych atrakcji: obejrzenie ekspozycji w Izbie Tradycji w Łazach, możliwość wstępu do Parku Wodnego „Jura”, zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu, kiermasz wyrobów rękodzielniczych, malowanie twarzy, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce.  

Na zakończenie wystąpi zespół Menelaos, który podczas swojego koncertu zapewni dobrą zabawę uczestnikom.                

  Tegoroczne Prezentacje dofinansowane są ze środków Starostwa Powiatowego w Zawierciu, patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Zawierciańskiego -Gabriel Dors, Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, , Burmistrz Łaz -Maciej KaczyńskiBurmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec- Anna Pilarczyk – Sprycha.

 Wsparciem medialnym XV Prezentacje otoczyli: TVP Katowice, magazyn „Nasze sprawy” , „Echa Łaz” oraz Polskie Radio Katowice. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w  Łazach, bezpłatne korzystanie z obiektów zapewniają, Zamek Ogrodzieniec, Park wodny Jura w Łazach, Biblioteka Publiczna w Łazach.

Pozostałe aktualności