Aktualności


65 lat OSP Kocikowa
1 lipca 2019

65 lat OSP Kocikowa

W sobotę swoje 65-lecie świętowała jednostka OSP z Kocikowej (gmina Pilica). Były życzenia od senatora Arkadiusza Grabowskiego, posłów na Sejm RP: Ewy Malik i Waldemara Andzela, reprezentującego Zarząd Powiatu Zawierciańskiego - Pawła Sokoła, Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu bryg. Artura Łągiewki, Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Artura Janosika i Przewodniczącej Rady Gminy Pilica - Barbary Przybylik. Podczas uroczystej Mszy Św. poświęcony został sztandar ufundowany przez mieszkańców miejscowości, który oficjalnie został przekazany przez Mieczysława Skręta, członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP - na ręce Prezesa OSP w Kocikowej Włodzimierza Mrówki. Najbardziej zasłużonym strażakom wręczono medale i wyróżnienia.

Przypomniana została także historia jednostki:

W drugiej połowie lat 50 XX wieku powstała inicjatywa założenia we wsi Kocikowa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, której głównym celem miała być obrona mieszkańców sołectwa w razie pożaru. W dniu 4 kwietnia 1954 roku we wsi Kocikowa, gromada Pilica odbyło się zebranie założycielskie powołujące do życia jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Założycielami byli:
- Zastępca Powiatowego Komendanta OSP obywatel Roś
-Sekretarz Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pilicy Karcz Bolesław
-Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy Smok Stanisław
Na komendanta nowo powstałej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej
wybrano Mieczysława Maj, który tę funkcję piastował przez wiele lat.

Dzięki staraniom strażaków już w dniu 1 sierpnia 1956r. odbyło się oficjalne przekazanie samochodu strażackiego marki Ford, który został zakupiony z środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przy wsparciu finansowym mieszkańców wioski.

Kolejną istotną datą w życiu jednostki OSP jest dzień 8 kwietnia 1957r., w dniu tym została przekazana pierwsza motopompa.
 

W następnych latach druhowie oraz mieszkańcy wsi rozpoczęli wspólne działania mające na celu uzyskanie zgody oraz pozyskanie środków na budowę remizy OSP. Starania te zaowocowały w 1962 roku. Dnia 1 lipca 1962 r. we wsi Kocikowa, gromada Pilica, powiat Olkusz dzięki staraniom członków Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej ludności odbyło się oficjalne położenie kamienia węgielnego pod budowę Remizy Strażackiej. W dniu 3 listopada 1963r., a więc w okresie 15 miesięcy remiza została oddana do użytku.
Od tamtych wydarzeń, Remiza Strażacka służy mieszkańca Kocikowej w celach bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak i w celach kulturalno-rozrywkowych, jako miejsce spotkań miejscowej ludności.
W dniu 16 sierpnia 1964r. dzięki staraniom zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej
zostaje przekazana druga motopompa, która podniosła poziom bezpieczeństwa oraz znacząco usprawniła działalność jednostki. Była ona widocznym znakiem społecznej solidarności i wspólnego działania całej wsi.

W roku 1986 zostaje przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy samochód bojowy marki Star Typ D26p. Przybycie samochodu znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa zarówno w Kocikowej, jak i okolicznych miejscowościach. W tym samym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kocikowej we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Pilicy podejmuje uchwałę o rozbudowie Strażnicy OSP. Głównym celem modernizacji strażnicy była modernizacja górnej kondygnacji strażnicy.

W roku 1992 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej poprzez wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskała status organizacji społecznej.
19 stycznia 2002 roku jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej zostaje przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy lekki samochód pożarniczy marki Żuk typ GLM-8 służący wcześniej druhom z jednostki OSP w Wierbce. W tym też roku jednostka OSP Kocikowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały ten okres działalności OSP wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Pilicy modernizowano Strażnice oraz sprzęt przeciwpożarowy.
W 2011 roku Urząd Miasta i Gminy w Pilicy we współpracy z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej podjął starania o przekształcenie Strażnicy OSP w Wiejski Dom Kultury ze Strażnicą OSP. W roku 2012 Urząd Miasta i Gminy w Pilicy rozpoczął modernizacje obiektu z funduszów własnych i
Unii Europejskiej z programu ,,Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W 2013r. w długoletnim zarządzie OSP zaszły zmiany spowodowane śmiercią Prezesa Marka Jurczaka i komendanta Ryszarda Maj. Obecnie Zarząd OSP stanowią:
Prezes Włodzimierz Mrówka
Komendant Karol Węglarz
Zastępca Grzegorz Węglarz
Sekretarz Mariusz Węglarz
Skarbnik Tomasz Węglarz
Gospodarz Stanisław Węglarz
Członkowie zarządu Mieczysław Maj i Stanisław Staśko
 

Wszystkim druhom z OSP w Kocikowej serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych lat w służbie: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Pozostałe aktualności