Aktualności


50 lat ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach
18 listopada 2019

W piątek szczególną uroczystość obchodził Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 50 lecie istnienia szkoły.

Obchody rozpoczęło ślubowanie klas pierwszych, następnie uczniowie, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i absolwenci szkoły wzięli udział w uroczystej akademii. Na ręce dyrektora ZS Grzegorza Przybysza - życzenia kolejnych wspaniałych rocznic w imieniu Samorządu Powiatu Zawierciańskiego złożyli Gabriel Dors - Starosta Zawierciański, Małgorzata Benc – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Krystyna Wiącek – naczelnik Wydziału Edukacji.

 

Podczas akademii przypomniana została historia szkoły: powołanie w 1969 roku decyzją Ministerstwa Komunikacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Polskich Kolei Państwowych Lokomotywowni Głównej w Łazach, następnie utworzenie filii Zaocznego Technikum Kolejowego w Gliwicach, w 1979 roku utworzono Technikum Zawodowe dla Pracujących, jednocześnie szkole nadano nazwę Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Komunikacji. W 1987 rozpoczęło działalność Policealne Studium Zawodowe, od 1 września 1993 r. do Zespołu Szkół włączono Liceum Ogólnokształcące, a od 1995 r. zmieniono w związku z tym nazwę szkoły na Zespół Szkół Kolejowych i Ogólnokształcących im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. W skład zespołu wchodziło wówczas:

- Liceum Ogólnokształcące

- Technikum Kolejowe

- Zasadnicza Szkoła Kolejowa

- Policealne Studium Zawodowe

- Technikum Zawodowe dla Dorosłych.

W roku 1999 w skład zespołu włączono jeszcze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Reforma systemu edukacji przyniosła w 2002 roku kolejne zmiany strukturalne. W związku z przekształceniami zmieniono również nazwę szkoły. Obecnie nosi ona nazwę:  Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. Jej Dyrektorem jest Grzegorz Przybysz, Wicedyrektorem - Katarzyna Rusek-Szczygieł.

Obecnie szkoła kształci w kierunkach

Technikum:

Liceum Ogólnokształcące:

 Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym:klasa wojskowa – policyjno – strażacka.

Zespół kształci uczniów na różnych poziomach edukacyjnych: liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym, technikum (szkoła dzienna) oraz szkoła policealna i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Zespół prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Dla uczniów technikum uczących się na kierunkach kolejowych szkoła zapewnia stypendia PKP PLK oraz PKP Cargo Tabor.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wielu renomowanych firmach m.in.: PKP – PLK , PKP Cargo, PKP Cargo Tabor, PKP Energetyka, Tramwaje Śląskie , Bombardier Transportation  w Polsce,  „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej,  Port Lotniczy Katowice – Airport;

 

Więcej informacji o szkole: https://www.gostek.eu/index.php

Zdjęcia: „Echa Łaz”

Pozostałe aktualności