Aktualności


Nowy sprzęt w PCKZ
5 lutego 2020

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu wzbogaciło się o nowy sprzęt:
- przestrzenny skaner optyczny oraz komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem i drukarką 3D do pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – wartość sprzętu: 93 566.10 zł. Sprzęt zakupiony został od firmy SMARTTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach, która dostarczyła go do PCKZ;

- maszynę pomiarową współrzędnościową CNC 3D z oprogramowaniem wraz z komputerem, kolorową drukarką atramentową oraz monitorem do pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie o wartości 159 980.00 zł. Sprzęt zakupiony został od firmy SMART SOLUTIONS z Warszawy, która dostarczyła go do PCKZ.

Obie firmy przeszkoliły też pracowników PCKZ w obsłudze urządzeń.

Wicestarosta Paweł Sokół wspólnie z Barbarą Kozioł – Członkiem Zarządu Powiatu i Krystyną Wiącek - naczelnikiem Wydziału Edukacji w obecności dyrektora PCKZ Leszka Brzozowskiego i wicedyrektora Michała Jurczaka obejrzeli dostarczony sprzęt, którego możliwości omówili pracownicy jednostki.

Zakupy dokonane zostały w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu”. Koszt zadania to ponad 3,7 mln zł. Projekt realizowany jest przez Powiat Zawierciański w ramach RPO WSl na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna; Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT).

- Dzięki realizacji tego projektu Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu jest obecnie najnowocześniejszą placówką tego typu w województwie śląskim – mówił dyrektor Leszek Brzozowski.

W ramach projektu przebudowane zostały i zmodernizowane pracownie zlokalizowane w budynku głównym PCKZ oraz przylegającym do niego budynku byłej spawalni – prace wykonała firma BUD-MAR Mariusz Bednarczyk z Nakła Śląskiego.

Obecnie trwa etap doposażania pracowni zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne m. in. stacje demonstracyjne dla pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, sprzętu komputerowego i sprzętu peryferyjnego dla pracowni: rysunku technicznego,  obrabiarek sterowanych numerycznie, geodezyjnej, budowlanej, gastronomicznej (warsztaty), tachimetry elektroniczne oraz odbiornik geodezyjny GPS, stanowiących wyposażenie pracowni geodezji.

Planowane zakończenie i rozliczenie projektu przewidywane jest na kwiecień 2020 r.

Pozostałe aktualności