Aktualności


Paulina Pietras w składzie wojewódzkiego zespołu specjalistów
11 lutego 2020

Miło nam poinformować, że Paulina Pietras – naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Zawierciu – decyzją Zarządu Województwa Śląskiego została powołana w skład Zespołu roboczego ds. realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zespół roboczy stanowi ciało doradcze Zarządu Województwa, a jego zadaniem jest m.in. wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach związanych z przygotowaniem założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 w odniesieniu do zadań z zakresu geodezji i kartografii.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie – mówi Paulina Pietras. – W zakresie geodezji jest jeszcze sporo do zrobienia. Jeśli chodzi o powiat zawierciański – priorytetem będzie cyfryzacja zasobu geodezyjnego czyli stworzenie map numerycznych.

Pierwsze posiedzenie zespołu planowane jest na 14 lutego br.

Pozostałe aktualności