Aktualności


O pomocy osobom niepełnosprawnym i powstającym ZAZ-ie
11 lutego 2020

Spotkanie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, które odbywa się co miesiąc w Starostwie Powiatowym w Zawierciu – tym razem miało charakter szczególny: przedstawiciele instytucji z całego powiatu pożegnali odchodzącą na emeryturę panią Małgorzatę Szewczyk - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie. Ciepłe słowa i podziękowanie za współpracę w tej niełatwej dziedzinie działalności samorządu przekazali Pani Małgorzacie Wicestarosta Zawierciański - Paweł Sokół i Bożena Szydlik – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie.

  Głównym tematem spotkania było zapoznanie zebranych z programem opieki wytchnieniowej pn.:„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, do którego planuje przystąpić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Cele programu oraz zasady obsługi internetowej platformy do rejestracji dla osoby niepełnosprawnej omówiła Małgorzata Rzekiecka – Muszyńska - Kierownik Zespołu Do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR. Następnie Marta Piwek - Specjalista pracy socjalnej w PCPR przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące mieszkań chronionych, a Justyna Miszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu poinformowała o przystąpieniu zawierciańskiego MOPS-u do programu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym.

Pozostałe aktualności