Urzędy i instytucje


Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
 ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
 tel.: (+48 )34 355 70 50
Urząd Miejski w Porębie
 ul. Dworcowa 1, 42-482 Poręba
 tel.: (+48) 32 677-13-55
Urząd Miejski w Zawierciu
 ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
 tel.: (+48) 32 672-16-61, 672-16-62
Urząd Skarbowy w Zawierciu
 ul. Leśna 8, 42-400 Zawiercie
 tel.: (+48) 32 672-27-05
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zawierciu
 ul. Blanowska 2, 42-400 Zawiercie
 tel.: (+48) 32 672-22-06, 672-11-64
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Zawierciu
 ul. Rataja 9, 42-400 Zawiercie
 tel.: (+48) 32 671-02-54