Urzędy i instytucje


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zawierciu
ul. Blanowska 2, 42-400 Zawiercie
tel.: (+48) 32 672-22-06, 672-11-64
fax: (+48) 32 672 12-78