Urzędy i instytucje


Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Zawierciu
ul. Rataja 9, 42-400 Zawiercie
tel.: (+48) 32 671-02-54