Ogłoszenia dla NGO


Wyjazd studyjny na Łotwę i Estonię

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach organizuje pięciodniowy wyjazd studyjny na Łotwę i Estonię w terminie 04.09- 08.09.2017r. Wyjazd organizowany jest w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich w województwie śląskim. W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD "Perła Jury", a także członkowie partnerów LGD. Szczegółowe informacje na stronie:

http://lgdperlajury.pl/aktualnosci