Kalendarz Imprez 2018


- XVII Rodzinny Gwieździsty Zlot Rowerowy – ORW Morsko PLUS - impreza sportowo-turystyczna o charakterze ponadlokalnym

Impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu. Celem zlotu jest promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, integracja młodzieży oraz promocja ekologicznych środków transportu. Impreza ma charakter rekreacyjno-sportowy, a połączona jest z akcją profilaktyczno-informacyjną o przeciwdziałaniu demoralizacji i patologiom uzależnień prowadzoną zarówno podczas trwania imprezy oraz wcześniej w szkołach (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).