Kadencja 2018-2023


Interpelacja radnego Grzegorza Piłki ws. modernizacji nawierzchni asfaltowych ulic: Konopnickiej, Młynek i Daszyńskiego w Łazach, znajdujących się w ciągu dróg powiatowych

Zapytanie radnego Grzegorza Piłki ws. wykonania brakującej części chodnika przy ul. Szlacheckiej w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1708S z 1734S w Rokitnie Szlacheckim, złożone w dniu 30 kwietnia 2020 roku

Interpelacja radnego Grzegorza Piłki ws. modernizacji drogi powiatowej Nr 1734S Kaźmierówka - Rokitno Szlacheckie - Mitręga, złożona w dniu 30 kwietnia 2020 roku

Interpelacja radnego Jarosława Kleszczewskiego ws. zawieszenia działalności Oddziału Położniczego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, złożona w dniu 30 stycznia 2020 roku

Interpelacja radnej Doroty Pytlik ws. remontu ul. Piłsudskiego w Zawierciu, złożona w dniu 19 września 2019 roku

Interpelacja radnego Karola Hadrycha ws. zmiany lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Krawieckiej 21 w Porębie, złożona w dniu 22 lipca 2019 roku

Interpelacja radnej Małgorzaty Benc ws. naprawy drogi powiatowej Nr 1743 S Kazimierówka - Rokitno Szlacheckie, złożona w dniu 26 czerwca 2019 roku

Interpelacja radnego Grzegorza Piłki ws. modernizacji drogi powiatowej 1734 S na odcinku: skrzyżowanie z drogą 1708 S w Rokitnie Szlacheckim - Kazimierówka, złożona w dniu 17 czerwca 2019 roku

Zapytanie radnego Karola Hadrycha ws.remontu drogi przy ul. Myśliwskiej w Porębie, złożone w dniu 21 maja 2019 roku

Interpelacja radnego Grzegorza Piłki ws. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Kościuszki w Ciągowicach oraz nawierzchni na ulicy Sienkiewicza w Ciągowicach, złozona w dniu 15 kwietnia 2019 roku

Interpelacja radnego Jarosława Kleszczewskiego ws. zarządzania Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, złożona w dniu 28 marca 2019 roku

Interpelacja radnej Barbary Laskowskiej ws. budowy drogi powiatowej biegnącej przez Kocikowę do Pilicy, złożona w dniu 28 marca 2019 roku

Interpelacja radnych: Grzegorza Piłki i Karola Hadrycha ws. utworzenia dorocznej nagrody Starosty Zawierciańskiego za szczegolne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej orazupowszechniania i ochrony dóbr kultury, złożona w dniu 14 lutego 2019 roku

Zapytanie radnego Grzegorza Piłki ws.zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1708S z Nr 1734S w Rokitnie Szlacheckim, złożone w dniu 8 lutego 2019 roku

Interpelacja radnego Grzegorza Piłki ws. oznakowania rejestracji dla dzieci w poradni urazowo- ortopedycznej w Przychodni przy ul. Powstańców Śl. 8 w Zawiercu, złożona w dniu 31 stycznia 2019 roku

Interpelacja radnego Mariusza Piotrowskiego ws. budowy drogi powiatowej Nr 1106S Bógdał - Starzyny, złożona w dniu 30 stycznia 2019 roku