Złota Małpa


Grafika przedstawiająca statuetkę "Złota Małpa"
 
Już po raz XII Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" ogłosiło konkurs ZŁOTA @ - Samorządowy Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie samorządów lokalnych i regionalnych, efektywnie przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, poprzez realizację projektów z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji (ICT).
 
W kategorii „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji” (powiaty), w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu o ZŁOTĄ @ zwyciężyło Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
 
W konkursie w tej kategorii oceniane było:
a) jakość i użyteczność serwisu internetowego, jego zakres informacyjny oraz stopień rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną przez urząd gmin/miasta/powiatu
b) posiadane plany (np. programy lub strategie) rozwoju społeczeństwa informacyjnego
c) stopień i jakość realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego prowadzonych lub koordynowanych przez władze publiczne w latach 2004-2010.
 
Nagrodę odebrał Starosta Ryszard Mach. „Było mi niezmiernie miło odebrać tą nagrodę. Od początku kadencji stawiałem na rozwój informatyzacji w Starostwie, co zaowocowało tym prestiżowym wyróżnieniem. Byliśmy postrzegani jako jeden z liderów podczas wdrażania projektu SEKAP, realizujemy nowatorskie przedsięwzięcia, teraz nasza praca została oceniona przez podmiot zewnętrzny. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni.
 
Praca w administracji samorządowej w obszarze informatyki nie jest prosta. Trzeba borykać się z pozyskiwaniem środków na rozwiązania, które w informatyce do tanich nie należą. Trzeba pokonać „opór materii ludzkiej” podczas wprowadzania nowych rozwiązań. Trzeba pokazać że rozwiązania te mogą przynieść korzyści i ułatwić codzienną prace. W mojej ocenie „Złota @” jest dla informatyka pracującego w administracji jak zdobycie Mont Blanc dla alpinisty, cieszę się, że znaleźliśmy się w grupie tych, którzy dotarli na ten szczyt.” powiedział Naczelnik Wydziału Informatyki Tomasz Nitecki
 
 
REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO PROJEKTY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
 
  1.  Wdrożenie systemu SOD (część systemu SEKAP) uznane za wzorowe, wielokrotnie prezentowane na różnych konferencjach. Wdrożenie prezentowane było podczas wizyty audytorów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (wizyta kontrolna projektu SEKAP)
  2.  Wdrożenie systemu komunikacji elektronicznej z jednostkami organizacyjnymi zrealizowane w oparciu o systemy SOD (komunikacja SOD – SOD) z możliwością wykorzystania podpisu elektronicznego, potwierdzania komunikacji przez UPO. Jako jeden z pierwszych tego rodzaju system na Śląsku a być może i w Polsce w samorządzie. Wdrożenie zaprezentowane zostało na konferencji „Obywatel w sercu urzędnika. Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną.” zorganizowanej przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Akademie Ekonomiczną w Katowicach.
  3. Wprowadzenie telefonii VOIP w urzędzie i jednostkach organizacyjnych (system w trakcie wdrożenia).