Redakcja serwisów


Za treść umieszczanych informacji we wszystkich serwisach odpowiadają naczelnicy wydziałów, kierownicy komórek organizacyjnych.

Za integrację, ramową zawartość oraz poprawność pracy serwisów internetowych odpowiada Redaktor Naczelny Serwisów Internetowych Starostwa Naczelnik Wydziału Informatyki Tomasz Nitecki

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ (BIP) Aleksandra Gajek-Jasińska
RADA POWIATU (BIP, WWW) Anna Bryła
STAROSTWO Regulamin organizacyjny (BIP) Aleksandra Gajek-Jasińska
STAROSTWO Osoby i kompetencje (BIP) Anna Kowalczyk
STAROSTWO Informacje o środowisku (BIP) Andrzej Guzik, Beata Szydłowska
STAROSTWO Struktura urzędu (SOD, WWW) Michał Polilejko (zmiany na podstawie informacji od Dorota Madej do I)
ZARZĄD (BIP, WWW) Anna Kowalczyk
BUDŻET (BIP) Joanna Kowalik
KONTROLE (wewnętrzne, zewnętrzne) (BIP) Małgorzata Ludwikowska
REJESTRY I EWIDENCJE WYDZIAŁ ROLNICTWA (BIP) Katarzyna Ples, Edyta Grabowska, Adriana Markiewicz-Drozdowska
REJESTRY I EWIDENCJE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (BIP) Anna Kowalczyk
REJESTRY I EWIDENCJE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY (BIP) Małgorzata Wojtaszczyk
REJESTRY I EWIDENCJE BIURO RADY (BIP) Anna Bryła
REJESTRY I EWIDENCJE WYDZIAŁ GEODEZJI (BIP) Grzegorz Oruba, Bartosz Stankowski
REJESTRY I EWIDENCJE INNE DO USTALENIA (BIP) Agnieszka Szlachta
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (BIP, WWW) Michał Polilejko
SŁUŻBY POWIATOWE (BIP) Michał Polilejko
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH (SOD) Anna Bryła
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE POZOSTAŁE (SOD) Aleksandra Gajek-Jasińska
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (BIP) Michał Polilejko
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY (SOD) Anna Bryła
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY ZARZĄDU (SOD) Anna Kowalczyk
OGŁOSZENIA GM (BIP) Grażyna Podsiadło, Anna Siejka, Agnieszka Trepka
OGŁOSZENIA G (BIP) Grzegorz Oruba, Bartosz Stankowski
OGŁOSZENIA RO (BIP) Katarzyna Ples
NABÓR DO PRACY (BIP) Anna Kuczera
PRZETARGI (BIP) Anna Siejka, Agnieszka Trepka
STAROSTWO KOMÓRKI ORGANIZACYJNE (linki do BIP) (WWW) Michał Polilejko
STAROSTWO SPRAWY OBYWATELSKIE (WWW) Przemysław Dąbrowski, Monika Fujarska
STAROSTWO DOKUMENTY STRATEGICZNE (wprowadzane na życzenie wydziałów z adnotacją z jakiego wydziału i kto odpowiada za treść dokumentu) (WWW) Michał Polilejko
STAROSTWO WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (WWW) Tomasz Wojtaszczyk
STAROSTWO REDAKCJA SERWISÓW (WWW) Tomasz Nitecki
E-URZĄD (WWW) Tomasz Nitecki
INFORMATYZACJA (WWW) Tomasz Nitecki
INFORMATOR (WWW) Iwona Kuźniak, Maciej Smoleń
FUNDUSZE EU (WWW) Przemysław Laber
NGO (WWW) Aleksandra Gajek-Jasińska
POMOC (WWW) Tomasz Nitecki
KONTAKT STAROSTWO (WWW) Michał Polilejko
KONTAKT JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (linki do BIP) (WWW) Michał Polilejko (zmiany na podstawie informacji od Aleksandra Gajek-Jasińska do I)
SERWIS AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI (WWW) Iwona Kuźniak, Maciej Smoleń
SERWIS AKTUALNOŚCI Z PRAC RADY POWIATU (WWW) Anna Bryła
SERWIS AKTUALNOŚCI TABLICA OGŁOSZEŃ (ogłoszenia urzędowe) (WWW) Aleksandra Gajek-Jasińska
KALENDARIUM WYDARZEŃ (WWW) Iwona Kuźniak, Maciej Smoleń
GMINY (LINKI) (WWW) Michał Polilejko

Redakcja Serwisów Internetowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Zasady redagowania strony głównej dla redaktorów

  • Artykuł – strona serwisu www
  • Nie używać dla Artykułów nazw dłuższych niż 30 znaków (włącznie ze spacjami). Jeżeli istnieje potrzeba rozwinięcia nazwy Artykułu umieścić ją jako pierwszą w tekście i zastosować dla niej Styl „Nagłówek”.
  • Wklejać tekst wyłącznie poprzez użycie opcji „Wklej jako czysty tekst” następnie dokonywać formatowania.
  • Formatowanie, wklejony tekst można redagować poprzez pogrubiania, podkreślanie, pochylanie. Niedozwolone jest zmienianie wielkości, koloru tekstu, czcionki, serwis sam zastosuję domyślną wielkość i format.
  • Na stronę jako artykuł dozwolone jest wstawianie wyłącznie czystego tekstu i zdjęć. Wszelkie tabelki czy inne obiekty wstawia się jako załączniki.
  • Zdjęcia wstawiane w artykułach muszą być w formacie szerokość 500px na wynikającą z proporcji wysokość. Zdjęcie powinno być odpowiedniej jakości, nie odstającej od pozostałych zdjęć w serwisie. Do zdjęcia należy zastosować Styl „Ramka zdjęcia” oraz wyśrodkowanie. Zdjęcia powinny być zapisane w odpowiednim folderze (katalogu) serwisu.