Aktualności


Nowa jakość kształcenia zawodowego w Szczekocinach
30 maja 2018

W dniu 24.05.2018 r. Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona oraz Wicestarosta Zawierciański Bogusław Piotrowski uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami uczniów ZS w Szczekocinach.

Celem wizyty była promocja projektu pn.:"Nowa jakość kształcenia zawodowego
 w Powiecie Zawierciańskim", który będzie realizowany przez Powiat Zawierciański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Głównym założeniem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 45 absolwentów w okresie 1.09.2018r. - 31.08.2021r.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW :

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA 45 UCZNIÓW I UCZENNIC
w sumie na  8 730,00 zł

 KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW I UCZENNIC
1. Operatora wózków widłowych - 20 os.
2. obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 6 os.
3. wizażu – 2 os.
4. kurs prawa jazdy - 14 os.
5. spawacza MIG - 20 os.
6. spawacza MAG – 20 os.
7. koparko-ładowarki – 3 os.
w sumie na  133 363,00 zł

STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW/UCZENNIC (35 uczniów)
Każdy uczeń za odbycie stażu / praktyki w wymiarze 150 h otrzyma 1600 zł stypendium w sumie na  83 582,00 zł.

DOPOSAŻENIE PRACOWNI
w Zespole Szkół  w Szczekocinach:
Pracownia komunikacji w języku obcym zawodowym w sumie na 56 080,00 zł
Okres realizacji projektu: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.


Najbliższa rekrutacja uczestników do udziału  w projekcie zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 r.
 

Pozostałe aktualności