Aktualności


Powiatowa Rada Seniorów rozpoczęła pracę
14 czerwca 2018

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego powołał uchwałą Powiatową Radę Seniorów w składzie:

1. Alicja Bednarz                                  

2. Maria Cebula                        

3. Henryk Górny                                              

4. Anna Kamińska                                            

5. Kamil Kępski                        

6. Elżbieta Kołodziej                                        

7. Maria Lipka – Stępniewska

8. Artur Malus                                      

9. Krystyna Męcik                    

10. Urszula Rusek           

11. Alicja Serwicka                     

12. Maciej Świderski                  

13. Helena Wojas

Osoby wchodzące w skład Rady wskazane zostały przez włodarzy poszczególnych gmin powiatu zawierciańskiego.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru Zarządu Powiatowej Rady Seniorów w osobach:

·  Maria Lipka – Stępniewska – Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów,

·  Alicja Bednarz – Zastępca Przewodniczącej Powiatowej Rady Seniorów,

·  Henryk Górny – Sekretarz Powiatowej Rady Seniorów.

Członkowie Rady omówili zagadnienia związane z funkcjonowaniem Rady oraz planowanymi działaniami na rzecz seniorów z terenu powiatu zawierciańskiego.

Posiedzenie otworzyła oraz  prowadziła Maria Milejska, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

Pozostałe aktualności