Aktualności


JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ W SZCZEKOCINACH
19 lipca 2018

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach wspólnie z Powiatem Zawierciańskim, Gminą Szczekociny i Gminą Pilica zapraszają do udziału w JURAJSKIM FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ, wydarzeniu promującym folklor regionu i najlepsze tradycje polskiej wsi. Wydarzenie odbędzie się na terenie Amfiteatru w Szczekocinach w dniu 8 września br.


Celem imprezy jest zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych na terenie działania LGD Perła Jury i powiatu zawierciańskiego oraz promowanie najbardziej wartościowych aspektów kultury ludowej utrwalonych w pieśni, stroju, obrzędzie i rękodziele wśród mieszkańców województwa śląskiego. Do udziału w festiwalu zapraszamy zespoły ludowe i solistów oraz twórców rękodzielników z całego obszaru LGD Perła Jury oraz z terenów ościennych, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne.

Uczestnicy Festiwalu będą próbować swoich sił w następujących kategoriach:
1. Zespoły ludowe śpiewające z akompaniamentem;
2. Zespoły ludowe bez akompaniamentu (a capella);
3. Kapele Ludowe
4. Soliści – śpiewacy;
5. Soliści – instrumentaliści;
6. Zespoły obrzędowe.

Występy oceniać będzie Jury, które oprócz laureatów w każdej kategorii, wyłoni zespół reprezentujący region na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą.
Wokół Amfiteatru przygotowane zostanie miejsce do zaprezentowania się lokalnych artystów – amatorów, swoisty jarmark rękodzielnictwa, na którym będzie mogło zaprezentować swoje prace kilkunastu artystów.
Przepiękne tereny amfiteatru szczekocińskiego pozwolą wszystkim uczestnikom zachwycić się ludowością, prezentowaną w urokliwym zakątku zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Dla osób zainteresowanych, na stoisku LGD Perła Jury można będzie uzyskać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020, zapoznać się z dobrymi praktykami lub poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Festiwal objęli patronatem: Prezes LGD „Perła Jury” Cezary Barczyk,  Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Krzysztof Dobrzyniewicz.


Regulamin Festiwalu oraz Formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności