Aktualności


Komisje Rady powołane
13 grudnia 2018

Minutą ciszy – na apel Przewodniczącej Małgorzaty Benc – Radni Powiatu Zawierciańskiego oraz zaproszeni na sesję goście, uczcili pamięć ofiar stanu wojennego.

 

Podczas II Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego radni przyjęli uchwały w sprawach powołania stałych Komisji Rady Powiatu Zawierciańskiego oraz ustalili przedmiot działalności każdej z Komisji.  

Rada Powiatu zdecydowała o delegowaniu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2018-2023 radnych: Barbary Kozioł i Leszka Kalagi.

Dokonała także wyboru delegatów powiatu zawierciańskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w kadencji 2018 – 2023. W ZPP powiat reprezentować będą: Starosta Zawierciański Gabriel Dors i Wicestarosta Zawierciański Bogusław Piotrowski.

Radni uchwalili również wysokość diet – pozostały one na poziomie ubiegłej kadencji, oraz wynagrodzenie dla Starosty Zawierciańskiego, które również pozostało na niezmienionym poziomie.

 

Retransmisja wideo z sesji dostępna będzie już wkrótce na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zawierciu: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

IK

Pozostałe aktualności