Aktualności


Budżet przyjęty
28 grudnia 2018

Jednogłośnie Radni Powiatu Zawierciańskiego przyjęli budżet Powiatu na 2019 rok.

Radni przyjęli - także jednogłośnie - m.in. następujące projekty uchwał:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego;

- w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu;

- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr L/436/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

- w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011 – 2020;

- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2019 roku.

 

Starosta Zawierciański Gabriel Dors zapoznał zebranych z pracami Zarządu pomiędzy sesjami.

W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady Małgorzata Benc zaproponowała, by w 2019 roku wprowadzić – na razie na próbę – poniedziałkowe dyżury radnych. Każdy z radnych pełniłby dyżur dwa – trzy razy w roku, a dzięki temu mieszkańcy powiatu mieliby możliwość spotkać się z radnym, reprezentującym jego obszar. Dyżury odbywałyby się w poniedziałki od godz. 14.30 do godz. 15.30 – przy czym w każdy ostatni poniedziałek miesiąca dyżur pełnić będzie Przewodnicząca Rady.  Wkrótce na BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu zaprezentowany będzie rozkład dyżurów na 2019 r.

 

Szczegółowa relacja z sesji dostępna jest tutaj: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

 

Pozostałe aktualności