Aktualności


Pomoc dla firm
5 lutego 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Fundacją Firmy Rodzinne realizuje projekt Early Warning Europe, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom przechodzącym trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukających pomysłu na dalszy rozwój. Usługi oferowane w ramach projektu są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią też pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Formalności związane ze zgłoszeniem są minimalne. Wystarczy wypełnić wniosek na stronie: www.parp.gov.pl/ewe, podając podstawowe dane firmy i wybierając jednego z konsultantów. Można też uzyskać informacje dzwoniąc pod numer: 664 316 709.

IK

Pozostałe aktualności