Aktualności


Turniej Jednego Wiersza w Szczekocinach
8 kwietnia 2019

W sobotę  w Zespole Szkół w Szczekocinach odbyło się uroczyste podsumowanie XIX Turnieju Jednego Wiersza "O Laur Wespazjana Kochowskiego".

Jury w składzie: Elżbieta Gąsior, Andrzej Kopeć, Ewa Napora, Maciej Równicki, Paweł Sokół, Zofia Stachura, Tadeusz Stolarski, Ks. Witold Wojsa i Grzegorz Dudała - oceniło aż 108 utworów. Grand Prix Turnieju i Puchar Starosty Zawierciańskiego otrzymał Jakub Koszyka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Senator Arkadiusz Grabowski, Paweł Sokół - Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz Jacek Lipa - Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny. Nagrody i dyplomy otrzymali nie tylko uczestnicy. Podziękowania na ręce organizatorów: Anny i Antoniego Moś złożył w imieniu Zarządu Powiatu Paweł Sokół. Sam też przyznał własne nagrody za wiersze o tematyce patriotycznej - pamiątkowe ryngrafy. Nagrody książkowe ufundowali m.in. Starosta Zawierciański i Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, sprawujący patronat nad wydarzeniem.

Oto fragment jednego z wierszy: "A dziś cały świat niech zapamięta, dla Polaka POLSKOŚĆ - to rzecz święta".

Nagrodę Główną- Laur Wespazjana Kochowskiego- otrzymał Jakub Koszyka

 

Kategoria:SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy I-III

  1. Kinga Szczygieł                Małogoszcz
  2. Paweł Róg                                         Małogoszcz
  3. Julia Piątkowska                              Goleniowy

Wyróżnienia:

Maria Sosnowska                           Małogoszcz

Sandra Ciupka                                  Słupia Jędrzejowska

 

Kategoria: SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy IV-VIII

1.       Krzysztof Matyśkiewicz                               Waleńczów

2.       Emilia Klimas                                                      Kroczyce

3.       Wiktoria Szyszkowska                   Małogoszcz

 

  Wyróżnienia:

        Michał Cichoń                                          Małogoszcz

        Anna Róg                                                   Małogoszcz

        Filip Kowalczyk                                                        Szczekociny

        Anna Koper                                              Szczekociny

Kategoria: GIMNAZJUM i SZKOŁA ŚREDNIA

1.        Jakub Koszyka                                                 Włoszczowa

2.        Natalia Straszak                               Włoszczowa

3.        Karolina Kowalska                           Włoszczowa

         Wyróżnienie  Karina Standerska      

                    

 Kategoria: OSOBY DOROSŁE

  1. Elżbieta Stępczyńska                                    Zawiercie

     2. Elżbieta  Skutnik                                Zawiercie

  1. Bolesław Wilwer                                               Swaryszów
  2. Zdzisław Kuliś                                                   Donosy
  3. Jan Gumbisz                                                       Kielce

 Wyróżnienia:

       Zdzisław Purchała                                   Kossów

           Nagrody Dyrekcji Zespołu Szkół w Szczekocinach

Krzysztof Dudek                              Weronika Ptaszek                          Klaudia Stępień
Ewa Macherska

    Nagrody Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Klaudia Stępień                               Teresa Ostrowska                          Elżbieta Skutnik

Nagrody Jurorki Ewy Napory

Julia Piątkowska              Bartłomiej Muszyński          Natalia Mirkiewicz
Anna Koper                    Michał Cichoń                            Jakub Koszyka
Julia Matyja                       Wiktoria Szyszkowska         Natalia Straszak

Emilia Klimas                     Krzysztof Matyśkiewicz       Monika Michalik
Nikola Gaweł                    Julia Klimek                                  Jan Gumbisz
Mikołaj Dworak           Teresa Ostrowska                  Zdzisław Purchała

Elżbieta Stępczyńska    Elżbieta Skutnik                   Czesław Syrek

Bolesław Wilwer          Zdzisław Kuliś

Nagrody Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach

Maria Sosnowska          Oskar Juszczyk                    Alicja Słupczyńska
Justyna Kowalska          Zdzisław Kuliś                     Anna Grzyb

Maciej Borówka    

  Nagrody Organizatorów

Krzysztof Dudek                        Jakub Dudek                         Daria Piasecka
Władysława Marcinkowska      Czesław Syrek                      

            Nagrody ks. Witolda Wojsy

Sandra Ciupka               Natalia Kulak                                Miłosz Ciupka
Kinga Czyż                   Łukasz Łągiewka                 Amelia Zalesiak

Daniel Radwan              Patryk Sytek                        Ewa Macherska

Czesław Syrek

           Nagrody Pawła Sokoła – Członka Zarządu Powiatu, Radnego Powiatu Zawierciańskiego

Wiktoria Szyszkowska        Miłosz Ciupka

           Nagrody Biblioteki Miejskiej w Szczekocinach

Julia Piątkowska                     Paweł Róg                     Anna Koper
Zuzanna Grzymkowska          Karolina Pośpiech         Jakub Koszyka

Anna Niewiadomska              Miłosz Huszno              Zdzisław Purchała
Teresa Ostrowska

          Nagrody Samorządu Uczniowskiego

Kinga Szczygieł                    Karolina Szymanek          Natalia Straszak
Elżbieta Skutnik                    Igor Stępień

  Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej

Zdzisław Purchała                   Jakub Koszyka                Natalia Mirkiewicz

   Nagroda Pana Andrzeja Orlińskiego

Michał  Cichoń

      Nagrody Jurora Grzegorza Dudały
Kinga Szczygieł                      Emilia Klimas                      Natalia Straszak

Dominik Frejowski                 Elżbieta Skutnik

Pozostałe aktualności