Aktualności


Szpital Powiatowy w Zawierciu - podsumowanie
17 kwietnia 2019

Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu była tematem wtorkowej sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego (retransmisję można obejrzeć klikając na podany link: https://powiatzawiercie.sesja.pl/2019/04/18/retransmisja-vii-sesji-rady-powiatu-zawiercianskiego-w-dniu-16-kwietnia-2019-roku/.)

Pełniący obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz przedstawił radnym aktualny skład Zarządu Szpitala oraz kompetencje zatrudnionych osób.

O zastanej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, podsumowując jednocześnie rok 2018 w stosunku do roku 2017, mówił  dr n. med. Dariusz Jorg.

Strata na działalności medycznej wyniosła -4,4 mln zł. Niezrealizowanie przez oddziały ryczałtu przyznanego przez NFZ to strata ok. 1,8 mln zł. Odnotowano gorszy wynik finansowy na wszystkich oddziałach – w stosunku do roku 2017 o ponad 4,3 mln zł. Brak realizacji nadwykonań finansowanych w 100 proc. przez NFZ. Odsyłanie pacjentów do specjalistów poza Zawierciem – na miejscu realizacja jedynie najprostszych zabiegów. Wysokie koszty hospitalizacji – dla przykładu: Szpital Powiatowy w Zawierciu dysponując 2 salami operacyjnymi na chirurgii urazowej i 28 łóżkami zrealizował kontrakt w wysokości 5.599.661 zł. Szpital w Czeladzi mając 1 salę operacyjną i 20 łóżek zrealizował kontrakt o wartości 7.206.000 zł. Efekt jest taki, że średni koszt doby hospitalizacji w Czeladzi wynosi 752,00 zł, a w Zawierciu 1.191,00 zł.

Brak odpowiedniego wykorzystania sal operacyjnych – średnio sale operacyjne wykorzystywane są przez 1-2 godziny dziennie – gdy tymczasem koszty osobowe personelu obsługującego każdą z sal to ok. 34 tys. zł miesięcznie. Brak opieki nad pacjentem onkologicznym.

- To my musimy być dla mieszkańców – mówił Dariusz Jorg. – Pacjenci nie powinni się prosić o przyjęcie w innych szpitalach, skoro mają na miejscu szpital. Stwórzmy mieszkańcom możliwość, by tu mogli się leczyć. By nie czekali w kolejkach latami - jak z endoprotezą kolana kolejki są do 2023 r. – a tymczasem w 2018 r. nie zrealizowano zabezpieczonych w ryczałcie 13 endoprotez.

Jak wynika ze szczegółowych analiz - nieuzasadnionych kosztów, ponoszonych przez szpital jest bardzo dużo. Również tych związanych z zatrudnieniem. Na koniec ubiegłej kadencji – we wrześniu 2018 r. Szpital zatrudnił aż 51 osób (z czego tylko 20 to personel medyczny).

Ważny dla szpitala projekt 10.1. jest olbrzymią szansą, ale jego przygotowanie budzi spore obawy. Niedoszacowanie projektu kalkuluje się na ok. 21 mln zł. Niedoszacowanie w części remontowej spowodowało już unieważnienie 3 przetargów. Dyrekcja zapewnia jednak, że zrobi wszystko, by projekt uratować w jak największym zakresie.

Anna Pilarczyk – Sprycha, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu w latach 2016-2018 starała się wyjaśnić problem niedoszacowania części remontowej w projekcie oraz problemy, z jakimi sama musiała się zmagać, podejmując pracę dyrektora w 2016 r.

Przed nowym zarządem szpitala wiele wyzwań. Najważniejszym zadaniem jest zwiększenie wachlarza usług, poprawa jakości oferowanych usług, zapewnienie specjalistów, by mieszkańcy mogli bez obaw przechodzić operacje na miejscu, dbałość o pacjenta i pozytywny wizerunek Szpitala.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z sesji, gdzie szczegółowo, w sposób bardzo czytelny aktualną sytuację Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawiają p.o. dyrektor Szpitala Piotr Zachariasiewicz i dr n.med. Dariusz Jorg.

 

IK

Pozostałe aktualności