Aktualności


"Bem" z patronatem Odlewni
12 czerwca 2019

Dziś w Starostwie Powiatowym w Zawierciu Sebastian Kliciński, Prezes Zarządu Odlewni ZAWIERCIE S.A. oraz Grzegorz Wnuk, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu podpisali w obecności Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa i Wicestarosty Bogusława Piotrowskiego porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia dualnego. Tym samym od nowego roku szkolnego szkoła pod patronatem Odlewni będzie kształcić młodych ludzi w zawodach: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie/CNC i Operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
Dla uczniów kształcących się w powyższych zawodach Odlewnia zapewni warunki do realizacji szkolenia praktycznego, ufunduje stypendia, zorganizuje praktyki w zakładzie, a wybranym absolwentom - po zdaniu wszystkich niezbędnych egzaminów- zaoferuje pracę.

Młodzież kończąca klasę patronacką będzie miała fach w ręku, co na obecnym rynku pracy jest niewątpliwie najważniejszym atutem.

Pozostałe aktualności