Aktualności


Inicjatywa Sołecka 2019 - umowy podpisane!
23 lipca 2019

Dziś w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się uroczyste podpisanie umów na pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego konkursu Inicjatywa Sołecka 2019. Umowy podpisywali przedstawicieli samorządów gminnych 3 powiatów: będzińskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego w wysokości 4,5 mln zł. Każda gmina mogła aplikować dla swoich sołectw o łączną kwotę do 60.000 zł.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowy podpisywali: Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa Śląskiego i Marcin Rachwał - Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Gminy powiatu zawierciańskiego reprezentowali wójtowie i burmistrzowie, których wnioski wygrały w konkursie: Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz, Anna Pilarczyk-Sprycha – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Artur Janosik – Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Jacek Lipa – Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny i Adam B. Szmukier – Wójt Gminy Włodowice. Powiat Zawierciański reprezentowali Paweł Sokół – Członek Zarządu oraz Halina Mackiewcz – Skarbnik Powiatu.

W podpisywaniu umów uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Danuta Nowicka i Waldemar Andzel.

 

A oto wnioski, które uzyskały konkursowe wsparcie:

GMINA ŁAZY:
- GRABOWA - Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Grabowa poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw;
- ROKITNO SZLACHECKIE - Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Rokitno Szlacheckie poprzez stworzenie Parku Nauki;
- CIĄGOWICE - Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Ciągowice poprzez wykonanie infrastruktury parkingowej;
- NIEGOWONICZKI - Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Niegowoniczki poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
- TURZA - Zakup strojów ludowych i galowych dla zespołu śpiewaczego i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy.

GMINA OGRODZIENIEC:
- ŻELAZKO- Zakup wyposażenia do świetlicy w Żelazku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców;
- KIEŁKOWICE - Zakup umundurowania dla strażaków OSP Kiełkowice, w tym umundurowania galowego;
- RYCZÓW - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ryczowie;
- RYCZÓW KOLONIA - Wyposażenie remizo-świetlicy w sprzęt nagłaśniający;
- FUGASÓWKA - Wykonanie altany na potrzeby integracyjne mieszkańców;
- GIEBŁO - Utworzenie zielonych skwerów w parku przy stawie w Gieble;
- GULZÓW - Wykonanie altany przy remizie w celach integracyjnych mieszkańców oraz funkcjonujących organizacji.

GMINA PILICA:
- KIDÓW - Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Kidów poprzez budowę infrastruktury parkingowej.

GMINA SZCZEKOCINY:
- Szczekociny CENTRUM - Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach;
- SIEDLISKA - Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliskach;
– TĘGOBÓRZ - Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich "Tęgoborzanki" w Tegoborzu;
- OŁUDZA - Budowa placu zabaw w Ołudzy;
- BONOWICE - Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bonowicach.

GMINA WŁODOWICE:
- RUDNIKI - Altana na Placu Zabaw w Rudnikach;
- MORSKO - Zaprojektowanie i budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej);
- GÓRA WŁODOWSKA – kolonia - Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej;

GMINA ŻARNOWIEC:
- UDÓRZ - Remont pomnika żołnierzy batalionu "Parasol" w Udorzu;
- ŁANY ŚREDNIE - Zakup placu zabaw przy remizie OSP w Łanach Średnich;
- WOLA LIBERTOWSKA - Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w Woli Libertowskiej.

Pozostałe aktualności