Aktualności


Nowe obrabiarki w PCKZ
1 sierpnia 2019

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu wzbogaciło się o kolejny nowoczesny sprzęt w postaci obrabiarek konwencjonalnych o łącznej wartości 529.392,00 zł.


ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp. k. dostarczył zgodnie z umową:
- 3 szt. tokarek konwencjonalnych TOP - 400 x 1000 wraz z wyposażeniem (325.335,00 zł)
- 2 szt. frezarek konsolowych konwencjonalnych FN-2Vb wraz z wyposażeniem ( 204.057,00 zł )

W/w wyposażenie zostało zakupione w ramach realizacji przez Powiat Zawierciański projektu pn. "Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna; Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT).

Pozostałe aktualności