Aktualności


XII Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego
27 września 2019

Wrześniową sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego zdominowały trzy tematy:

- podpisanie przez Szpital Powiatowy w Zawierciu wraz ze szpitalami z Myszkowa, Będzina i Czeladzi oraz z Zagłębiowskim Centrum Onkologii porozumienia o współpracy w ramach programu S.O.S. Rak - Szpitali Onkologicznie Skoordynowanych;

- sprawa budowy kopalni cynku i ołowiu w powiecie;

- ocena stanu środowiska w powiecie zawierciańskim.

Ważnym krokiem dla poprawy diagnozy i leczenia mieszkańców z chorobami nowotworowymi jest koordynacja działań przez uczestniczące w porozumieniu szpitale. To pierwszy w kraju tak zorganizowany program opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Co to oznacza w praktyce?
- opiekę koordynatora, który czuwa nad procesem terapii, jest w jej trakcie łącznikiem między placówkami medycznymi oraz przeprowadza przez etap wstępnej i pogłębionej diagnostyki,
- dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i pełnego zakresu badań - od laboratoryjnych po obrazowe, takie jak: USG, endoskopia, RTG, TK, mammografia czy RM,
- konsylia medyczne, które będą się odbywać na miejscu w szpitalu z udziałem onkologów z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, podczas których zespół specjalistów opracuje dalsze etapy leczenia. W zależności od rodzaju nowotworu pacjent bezzwłocznie trafi do placówki specjalizującej się w danych procedurach. W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci będą mieli możliwość m.in. laparoskopowego leczenia operacyjnego raka jelita grubego, które w Polsce nadal jest rzadko wykonywane – to dzięki obecności profesora Stanisława Czudka.

Dotąd pacjenci często na własną rękę szukali placówki, w której mogli otrzymać odpowiednie leczenie w zależności od rodzaju nowotworu. Od teraz dzięki projektowi, którego pomysłodawcą był Dariusz Jorg, doradca w szpitalach powiatowych, które przystąpiły do porozumienia, pacjent zostanie przeprowadzony przez całą terapię krok po kroku przez koordynatora.

Więcej można przeczytać tutaj: http://bit.ly/SOSRak

Mariusz Golenia, wiceprezes Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu” zwrócił uwagę radnych powiatu, na budzące wątpliwości działania firmy Rathdowney, która mimo wcześniejszych obietnic transparentności działań – w ukryciu podejmuje wszelkie czynności, których efektem już wkrótce może być budowa kopalni w naszym powiecie.

Z informacji zaczerpniętych z kanadyjskiej strony firmy wynika, że planowana jest budowa kopalni na starych zasadach, niekorzystnych dla środowiska naturalnego. Kopalnia miałaby być zlokalizowana pomiędzy Kazimierówką i Rokitnem Szlacheckim, a stawy w Turzy i Ciągowicach. Firma już zwróciła się z wnioskiem o przyrzeczenie umowy dzierżawy gruntów leśnych z terenu Nadleśnictwa Siewierz. Nadleśnictwo odmówiło informacji w tej sprawie. Wiadomo jednak, że najbardziej interesujące firmę złoża znajdują się na terenach gminy Zawiercie, Poręba i Ogrodzieniec. Sama kopalnia zlokalizowana byłaby w Łazach.

Samorządy Zawiercia, Poręby i Ogrodzieńca zdecydowanie sprzeciwiają się budowie kopalni. Sprzeciwu nie wyraża jedynie gmina Łazy.

Mariusz Golenia wnioskował do Rady Powiatu o podjecie uchwały intencyjnej przeciwko budowie kopalni. Czasu jest niewiele. Koncesje na badania są ważne do maja i lipca 2020 r. Następne koncesje będą już na wydobycie.  Mamy jednak zapewnienie ze strony ministerstwa, że nie podejmą decyzji, jeśli nie będzie zgody środowiska lokalnego.

- Decyzja ministerstwa będzie uzależniona od stanowiska lokalnej społeczności. Apeluję do mieszkańców, radnych gminy Łazy i burmistrza o zdrowy rozsądek - apelowała Małgorzata Benc, Przewodnicząca Rady. - Jeśli pozwolimy na budowę kopalni – konsekwencje tego odczują nasze dzieci i wnuki. Zniszczymy środowisko.

Starosta Gabriel Dors zobowiązał się do rozmowy z włodarzami gmin powiatu podczas najbliższego spotkania.

- Musimy mówić jednym głosem – przekonywał.

O konieczności wzmocnienia działań w zakresie ochrony środowiska i o pogarszających się parametrach zanieczyszczeń powietrza i wody mówił Mariusz Ślęzański z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Podkreślał, że zanieczyszczenie wód głębinowych, które może nastąpić w związku z działalnością kopalni, będzie miało skutki nieodwracalne.

 

Podczas Sesji radni przyjęli m.in. następujące uchwały w sprawach:

 -  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za I półrocze 2019 roku;

-  przyjęcia informacji z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 za I półrocze 2019 roku;

- zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

-  zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 –  2025;

- oceny stanu środowiska na terenie powiatu zawierciańskiego za 2018 rok;

- zmiany Uchwały Nr XXII/185/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych oraz określenia przebiegu tych dróg;

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat zawierciański;

- stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Zawierciu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu;

- wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie wykonywania usług w zakresie interwencji kryzysowej;

- zmiany Uchwały Nr II/16/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegatów powiatu zawierciańskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w kadencji 2018-2023;

- zmiany Uchwały Nr VI/54/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

- w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do stowarzyszenia "Związek Samorządów Polskich";

- w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu – zmiany dotyczą zwiększenia liczby łóżek na oddziale paliatywnym i utworzenia oddziału urologicznego.

 

Relację z sesji można obejrzeć tutaj: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

Pozostałe aktualności