Aktualności


Bezpiecznie w czasie wakacji
30 września 2019

Dziś w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkanie otworzył Gabriel Dors, Starosta Zawierciański.

W posiedzeniu uczestniczyli: Barbara Kozioł - Członek Zarządu Powiatu, Leszek Kalaga – Radny Powiatu Zawierciańskiego, Krzysztof Szlachta, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, insp. Jacek Kurdybelski - Komendant Powiatowy KPP w Zawierciu, kom. Paweł Sobota – naczelnik Wydziału  Prewencji KPP w Zawierciu, bryg. Artur Łągiewka - Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu, kpt. Edyta Kubiak z PSP w Zawierciu, Ewelina Sergiel – Błaszczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu i Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Pierwszym z tematów było podsumowanie Akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”, realizowanej z udziałem Służb Zespolonych, Inspekcji i Straży.

Jak poinformował naczelnik Krzysztof Szlachta - nie stwierdzono większych uchybień w kontrolowanych ośrodkach.

Ewelina Sergiel – Błaszczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - przedstawiła informacje o przeprowadzonych kontrolach w agroturystykach, hotelach, zajazdach i na zorganizowanych polach namiotowych.

-  Z roku na rok ośrodki są lepiej przygotowane, a pływalnie i kąpieliska prawidłowo zabezpieczone. Efektem tego jest zwiększająca się liczba osób korzystających ze zorganizowanego wypoczynku. Z analiz przeprowadzonych w 2012 roku wynikało, że w czasie wakacji powiat odwiedziło 3.000 uczestników zorganizowanego wypoczynku, a w 2019 r. jest ich już 6.000.

W sumie skontrolowanych zostało 46 turnusów. Przez cały okres wakacji Sanepid organizował też wiele akcji informacyjnych, profilaktycznych i promocyjnych wśród dzieci i młodzieży, wypoczywających na Jurze.

Kontrole ośrodków przeprowadzili także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Podczas tegorocznych wakacji na terenie powiatu nie utonęła żadna osoba. Liczba wypadków zmniejszyła się z 26 do 17, wzrosła natomiast liczba przyjętych interwencji z 2800 w roku 2018 do 3010 w roku 2019. 1535 patroli policyjnych pilnowało porządku na terenie całego powiatu. Zatrzymanych zostało 71 nietrzeźwych kierowców. Policja zorganizowała 29 spotkań profilaktycznych z dziećmi i ich opiekunami. Przez cały ten okres policja pomagała także zabezpieczać imprezy masowe organizowane na terenie powiatu.

Strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu z kolei poinformowali, że wydali pozytywne opinie dla 9 obiektów, w których organizowany miał być wypoczynek (pozostałe obiekty miały aktualne pozwolenia). Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu zwrócił się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu funkcjonowania radiotelefonów (zasilacze, anteny) – ponieważ w trzech miejscach w powiecie, w których organizowane są obozy harcerskie (Podlesice, Siamoszyce, Kostkowice) są problemy z zasięgiem. Dla prawidłowej komunikacji z obozami konieczne jest uruchomienie takiej formy łączności.

Członkowie Komisji skupili się  następnie na ocenie stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2018 r. W zakresie chorób zakaźnych w 2018 r.  w województwie śląskim wzrosła zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby typu A - w powiecie nie odnotowano na szczęście wielu przypadków tej choroby. Nie stwierdzono także wystąpienia odry, był jeden przypadek malarii (przywiezionej z Nigerii), jeden przypadek bąblowicy i dużo – w stosunku do danych w kraju i w województwie – przypadków boreliozy.

Sanepid sprawdzał też przestrzeganie przez firmy zakazu opalania się w solariach przez osoby nieletnie.

Dużo interwencji Sanepidu miało związek ze zgłoszeniami w zakresie żywności. Ponieważ w sklepach zdarzają się partie produktów skażonych niebezpiecznymi związkami – warto śledzić stronę Sanepidu, gdzie są zamieszczane w formie ostrzeżeń publicznych, informacje o partiach wycofywanych produktów - http://psse-zawiercie.internetdsl.pl/.

Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił sytuację weterynaryjną na terenie powiatu zawierciańskiego w ciągu ostatnich 8 miesięcy.

W związku z zagrożeniem ASF (afrykański pomór świń) w ciągu 3 miesięcy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu przeprowadził aż 200 kontroli – wydano 196 decyzji naprawczych. PIW nie wniósł żadnych uwag m.in. w stosunku do funkcjonowania fermy trzody chlewnej we Włodowicach.

Najbliższe ognisko ASF znajduje się ok. 200 km od Zawiercia, ale należy dochować wszelkich możliwych starań, by choroba nie dotarła do powiatu. W związku z tym dużym problemem jest brak kół łowiecki na tzw. obszarze wyłączonym pomiędzy Porębą, Łazami i Zawierciem, gdzie dochodzi do niekontrolowanego rozrostu populacji dzika.

Pozostałe aktualności