Aktualności


Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych
8 listopada 2019

Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Urząd Miejski w Zawierciu zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na dwa bezpłatne szkolenia.

Pierwsze odbędzie się w piątek, 25 października o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu – zgłoszenia do 18 października.

Drugie szkolenie odbędzie się we wtorek 12 listopada o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu  – zgłoszenia do 5 listopada.

Każdą organizację mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

Warsztaty poprowadzi Artur Gluziński, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceniający projekty realizowane w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Ten specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, uczestniczy także w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Karty zgłoszeniowe są dostępne poniżej. Więcej informacji: Starostwo Powiatowe w Zawierciu – tel. 32 45 07 160, Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), ul. Powstańców Śląskich 1, pod nr tel. 32 494 13 82.

Zgłoszenia przyjmujemy również drogą mailową: wpromocji@zawiercie.powiat.pl, cop@zawiercie.eu.

 

SZKOLENIE I:  w dniu 25.10.2019 r. godz. 16.00 – miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu:

1. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań.

2. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

3. Zasady angażowania i obowiązki organizacji wobec wolontariuszy.
 
4. Ochrona danych osobowych (RODO) w zadaniu publicznym i funkcjonowaniu organizacji pozarządowej.

 

SZKOLENIE 2 w dniu 12 listopada – godz. 10.00 – miejsce: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, sala 317.

1. Prowadzenie działalności statutowej przez organizację:

- działalność odpłatna i nieodpłatna, ujęcie w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym,

- rejestracja i zgłaszanie zmian do KRS,

- zatrudnienie w organizacji pozarządowej: umowy o dzieło a umowy zlecenia,

- organy wewnętrzne w organizacji pozarządowej, m.in: zadania walnego zebrania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja pracy organów; regulaminy wewnętrzne,

- status organizacji pożytku publicznego: jak uzyskać, przywileje i obowiązki.

2.      Sprawozdawczość organizacji:

- sprawozdanie finansowe - elementy, do kogo się przesyła i w jaki sposób jest podpisywany (podpis elektroniczny),

- sprawozdanie merytoryczne. 

3.      Stowarzyszenie zwykłe:

- cechycharakterystyczne,

- jak założyć stowarzyszenie zwykłe,

- przekształcenie w stowarzyszenie rejestrowe.

4.      Stowarzyszenie sportowe:

- cechy wyróżniające podmiot,

- zasady rejestracji i nadzoru nad klubami sportowymi.        

 
Zapraszamy!
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności