Aktualności


Akademia z tradycjami
9 października 2019

Wczoraj Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej świętowała 25. Inaugurację Roku Akademickiego.

Tradycyjnie najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła JM Rektor Akademii WSB dr  Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB. Po złożeniu ślubowania do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni, a także doktoranci, którzy reprezentowali grupę 2800 studentów rozpoczynających naukę w Akademii WSB w roku akademickim 2019/2020.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, udział wzięło blisko 700 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, administracji państwowej i samorządowej, biznesu, a także studenci i przyjaciele Akademii WSB.

Powiat Zawierciański reprezentowała Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu, która przekazała Rektor Akademii WSB dr Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - życzenia wielu sukcesów w każdym obszarze działalności AWSB. Podkreśliła też inspirującą i wiodącą rolę Akademii w zakresie tworzenia Uniwersytetów Dziecięcych w regionie.

Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 poprzedziło Nabożeństwo Ekumeniczne oraz koncert organowy pt. „Viator” w wykonaniu multiinstrumentalisty Józefa Skrzeka, któremu towarzyszyła córka Elżbieta, wokalistka.

 

Foto: Arch. AWSB

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie: https://www.facebook.com/wsb.dg/

Pozostałe aktualności