Aktualności


Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada 2019

W całym kraju uroczyście obchodziliśmy 101. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach przy Pomniku Niepodległości w Zawierciu udział wzięły delegacje na czele z Danutą Nowicką - Poseł na Sejm RP.

Powiat Zawierciański reprezentowali: Małgorzata Benc – Przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta Zawierciański - Gabriel Dors oraz Członkowie Zarządu: Barbara Kozioł i Włodzimierz Styczyński. Obecni byli też radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta i powiatu oraz mieszkańcy.

Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn przy akompaniamencie Orkiestry Dętej CMC. Program artystyczny przygotowały dzieci i młodzież działające przy MOK Centrum w Zawierciu. Wspaniałym występem muzycznym zachwyciła Olimpia Karbownik.

Uroczystości pod pomnikiem poprzedził przemarsz ulicami miasta Jurajskiego Szwadronu Kawalerii im. Jana III Sobieskiego z Poręby oraz Msza Św. w Intencji Ojczyzny, która odbyła się w Kościele pw. NMP Królowej Polski.

Na koniec przedstawiciele miasta i powiatu razem z Poseł Danutą Nowicką złożyli pokłon Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy pomniku na Żabkach.

Pozostałe aktualności