Aktualności


Komisje o budżecie i planach na rok przyszły
27 listopada 2019

Przygotowanie planów pracy na rok 2020 oraz zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2020 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025 były głównymi tematami posiedzeń wszystkich Komisji Rady Powiatu Zawierciańskiego.

Szczegółowo projekt budżetu na 2020 r. omówiła podczas każdej z Komisji - Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz.

Dochody budżetu Powiatu na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 136.299.268 zł, wydatki na kwotę 139.299.268 zł. Deficyt budżetowy sfinansowany będzie wolnymi środkami pozostałymi z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu mówiła m.in. o najważniejszych inwestycjach drogowych zaplanowanych na 2020r., zadaniach powstających przy wsparciu UE, kolejnych etapach scaleń (aktualnie w obrębach Wysoka i Turza w gm. Łazy, Biskupice i Smoleń w gm. Pilica oraz Rudniki w gm. Włodowice) – podkreślając, że łączny koszt realizowanych przez Powiat od kilku lat prac scaleniowych wyniesie łącznie prawie 61 mln zł, z czego aktualnie trwające scalenia, które zakończą się w 2023 r. – kosztować będą ok. 22 mln zł.
Scalenia w całości finansowane są ze środków zewnętrznych tj. budżetu UE oraz Budżetu Państwa.

Podczas każdej z Komisji omówione zostały również projekty uchwał, które procedowane będą podczas jutrzejszej XV sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego - sesja rozpocznie się o godz. 12.00. Porządek obrad sesji dostępny jest tutaj: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/003/006

Link do relacji na żywo: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

Pozostałe aktualności