Aktualności


XV Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego
28 listopada 2019

Radni przyjęli szereg uchwał oraz wzięli udział w głosowaniu na najpiękniejszą pracę plastyczną, zgłoszoną do konkursu dla niepełnosprawnych artystów pt.: "Kwiaty Polskie".

Podczas XV Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego radni przyjęli m.in.:
- uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”;
- uchwałę w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2018 rok;
- uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr VI/54/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W trakcie sesji radni i zaproszeni goście mieli możliwość podziwiania prac niepełnosprawnych artystów z całej Polski, uczestniczących w XII edycji konkursu Kwiaty Polskie, zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łazach. Inicjatorką konkursu jest terapeutka Regina Baradziej.

W przerwie obrad sesji radni oraz zaproszeni goście uczestniczyli w głosowaniu na najpiękniejsza pracę. Najwięcej głosów zyskała praca nr 44. Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach.


Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Pozostałe aktualności