Aktualności


Mamy to!
23 grudnia 2019

Dziś w pobliżu ronda Zawiercie-Poręba odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie oczekiwanej od lat przez mieszkańców powiatu inwestycji: budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia.

W spotkaniu zorganizowanym przez Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uczestniczyli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, posłowie PIS okręgu sosnowickiego: Ewa Malik, Waldemar Andzel, Danuta Nowicka i Robert Warwas, Samorząd Powiatu Zawierciańskiego reprezentowali Gabriel Dors Starosta Zawierciański wraz z Wicestarostą Pawłem Sokołem, Barbarą Kozioł - Członkiem Zarządu Powiatu  i Małgorzatą Benc – Przewodniczącą Rady Powiatu. Gminę Zawiercie reprezentował Łukasz Konarski – prezydent Zawiercia, a Gminę Porębę Burmistrz Ryszard Spyra.

Umowę podpisali: ze strony wykonawcy Andrzej Ładyński – prezes firmy Kobylarnia S.A., a w imieniu GDDKiA: Marek Niełacny – dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA Łukasz Urych – zastępca dyrektora.

- Polska musi przejść wreszcie transformację komunikacyjną – mówił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. – Realizujemy inwestycje drogowe nie tylko w ciągach najważniejszych dróg, ale także wspieramy inwestycje samorządowe – w 2019 r. rząd przeznaczył aż 6 mld zł na inwestycje drogowe samorządów gminnych i powiatowych. Niebawem przedstawimy Państwu program 100 obwodnic. Obwodnica Zawiercia oczywiście w ten plan się nie wlicza – bo była przygotowywana znacznie wcześniej i byliśmy zdecydowani, by tę drogę zrealizować. Dzięki wielkiej determinacji posłów – przede wszystkim Ewy Malik i Waldemara Andzela – nie pozwolono nam o tej ważnej inwestycji zapomnieć. Budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby nie jest decyzją polityczną, lecz pragmatyczną – wynikająca z naszych obliczeń, dotyczących natężenia ruchu. Mam nadzieję, że samorządy Zawiercia i powiatu zawierciańskiego będą z tego tytułu odczuwały korzyści. Rząd nie zapomina o Zawierciu i jego mieszkańcach.

- Wiem, że  obwodnica Zawiercia była zawsze najgorętszym tematem tego regionu, nim żyli mieszkańcy całego powiatu i okolicy. Dziś dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to dzieło – mówiła poseł Ewa Malik. -  To jest wielka radość wśród nas wszystkich, którzy zabiegaliśmy o jej budowę. Brak obwodnicy blokował rozwój gospodarczy tego regionu. Dziękujemy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który zapewniał 11 października, że projekt ten będzie realizowany.

 Powstająca obwodnica to część drogi od obwodnicy Siewierza do Zawiercia Kromołowa. Odcinek, liczący 16,7 km ma wybudować konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) w formule „Projektuj i buduj”. Firmy zrobią to za 414,7 mln zł. Jeśli uda się dotrzymać terminu, to droga będzie gotowa w II kwartale 2023 roku. Wykonawcami są firmy ze 100 proc. kapitałem polskim.

- Chciałoby się powiedzieć: „Mamy to!” – mówił Gabriel Dors, Starosta Zawierciański. – Jest to wymarzony prezent nie tylko dla mieszkańców Poręby i Zawiercia, ale wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Obwodnica będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Na pierwszym odcinku powstaną dwa węzły drogowe: Kuźnica i Kromołów oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793 w Siewierzu. Istniejące drogi będą się łączyć z obwodnicą bezkolizyjnie.

Pozostałe aktualności