Aktualności


Webinarium dotyczące zasad aplikowania o środki EFS
18 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na webinarium dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z ogłoszeniem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20.

Termin i godziny:
26 maja 2020 r. (wtorek), godziny: 10:00-12:00.

Rekrutacja prowadzona będzie do 25 maja 2020 r. (poniedziałek), do godz. 9.00. Liczba osób jest ograniczona.

Miejsce:
Online - Zoom

Tematyka:
- najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej;
- zasady konstruowania budżetu projektu;
- kwalifikowalność wydatków.

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny oraz opis zasad udziału znajdują się tutaj: https://power.wup-katowice.pl/czytaj/webinarium__zasady_aplikowania_o_srodki_efs_w_ramach_poddzialania_1_2_1_po_wer_20200518 .

Pozostałe aktualności