Aktualności


Czerwcowe obrady Komisji Rady Powiatu
25 czerwca 2020

 

Wszystkie Komisje Rady Powiatu Zawierciańskiego obradowały w czerwcu w trybie stacjonarnym – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Głównym przedmiotem obrad Komisji: Edukacji, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej było omówienie i zaopiniowanie raportu o stanie powiatu za 2019 rok w zakresie należącym do właściwości każdej z Komisji.

Radni z Komisji Edukacji zapoznali się ponadto z informacją na temat przygotowania szkół do egzaminów maturalnych.

Podczas Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz oraz Dariusz Jorg, doradca Dyrektora Szpitala - mówili o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki, zwracając przede wszystkim uwagę na podniesienie jakości usług oferowanych przez Szpital, zatrudnienie znanych i uznanych specjalistów, zmniejszenie kolejek osób oczekujących na zabiegi i dostęp do najnowocześniejszych zabiegów np. okulistycznych.

Szpital uzyskał w ubiegłym roku kontrakt na tomografię – w efekcie kolejka do tomografu z 3 miesięcy skróciła się do 1 dnia, czyli badania wykonywane są na bieżąco - szpital odzyskał też kontrakt na rehabilitację. Wynik finansowy Szpitala za 2019 r. – jest wyższy o 3 mln na działalności medycznej z w stosunku do roku 2018.

Reasumując: poszerzony został dostęp do usług medycznych w Szpitalu, podniesiona została ich jakość – a to jednocześnie  spowodowało realną poprawę finansów placówki.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Radny Andrzej Wilk zwrócił uwagę, że  Szpital nie jest po to by generować zyski, ale powinien pracować tylko i wyłącznie z korzyścią dla zdrowia pacjentów.

W odpowiedzi Dariusz Jorg wyjaśnił: podstawowym zadaniem szpitala jest leczyć i my zgodnie ze wskazaniami organu założycielskiego główny nacisk kładziemy na służbę zdrowia, ochronę zdrowia pacjentów i oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Ale -  żeby te świadczenia mogły być  realizowane w sposób właściwy oraz w sposób taki, na jaki zasługują mieszkańcy powiatu – to musimy mieć środki finansowe które pozwalają nam cały czas podwyższać stan jakościowy nie tylko usług medycznych, ale i sprzętu, który służy do realizacji tych usług. Dobra sytuacja finansowa szpitala powoduje, że placówkę stać na coraz lepszych specjalistów, którzy nie uciekają już z Zawiercia, a przychodzą do Zawiercia. Wkrótce poinformujemy o kolejnych specjalistach, którzy będą pracować w Zawierciu. A zatem: dobra jakość – szeroki wachlarz usług – muszą być związane z częścią ekonomiczną.

Zgadzam się z Pana podstawową tezą, że Szpital nie jest zakładem produkcyjnym nastawionym na zysk,  natomiast elementy ekonomiczne muszą się składać z elementami medycznymi – wtedy ten efekt jest najlepszy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2019 rok.

- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

- przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zawierciańskim na rok 2020”.

Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu zapoznała się z informacjami na temat rozwoju turystyki w powiecie w 2019 r. oraz problemami, z jakimi obecnie mierzy się branża – na podstawie informacji przedstawionych przez Związek Gmin Jurajskich, Zamek Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu oraz Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. Radni analizowali również możliwość organizacji Dożynek Powiatowych – które miały być realizowane w związku z projektem unijnym Smaki Jury – jako jedno z ważniejszych wydarzeń projektu. Na obecną chwilę organizacja wydarzenia w zaplanowanej formule jest niemożliwa.

Radni z Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej wysłuchali informacji o realizacji najważniejszych inwestycji powiatu – o scaleniach mówiła Paulina Pietras, naczelnik Wydziału Geodezji, o inwestycjach drogowych Maciej Kubiczek z Wydziału Dróg Powiatowych, a o działalności Centrum Usług Wspólnych w I kwartale funkcjonowania jednostki - dyrektor CUW Patrycja Kowalska.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

-        zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

-        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025.

-        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2019 rok.

-        oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

W czerwcu obradowały również  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna.

Pozostałe aktualności