Komunikaty i Ogłoszenia


16 marca 2020
Komunikat: Powiatowy Urząd Pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu z dnia 13 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego zarządza się co następuje:

Ogranicza się tymczasowo dostępność Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.

Apelujemy do wszystkich o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

·         e-mail- kazw@praca.gov.pl

·         telefony: 32 67 211 79,  32 672-43-96

  1. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.

2.       Ministerstwo Zdrowia poinformowało że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania  z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Możliwe są dwie ścieżki postępowania.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj: https://zawiercie.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11780161-komunikat