Komunikaty i Ogłoszenia


30 czerwca 2020
Powiat Zawierciański zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu

 

Powiat Zawierciański zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją projektu pn. Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne.

Zakres projektu przyczyni się do:

-  Poprawy ogólnego stanu technicznego budynku,

- Zmniejszenie emisji do środowiska CO2,

- Docelowe przeznaczenie budynku na budynek użyteczności publicznej i zagospodarowanie przyległego terenu.

 

Konsultacje trwać będą w okresie od 1.07.2020 r. do 15.07.2020 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: kswieciak@cuw-zawiercie.pl 

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

Ankieta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania: