Komunikaty i Ogłoszenia


12 sierpnia 2020
Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2022”

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Nr XLVIII/474/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego,

 

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

ogłasza

 konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2022”

 

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów działających                     w obszarze zdrowia psychicznego oraz mieszkańców powiatu zawierciańskiego                              w przedmiocie konsultowanego dokumentu. 

Konsultacje są prowadzone w okresie od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 3 września 2020 r.  w formie  zapytania ankietowego poprzez Formularz konsultacji.               

Tekst „Programu ochrony  zdrowia psychicznego dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2022” oraz Formularz konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/ w zakładce Konsultacje – Konsultacje społeczne.

Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,   ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie bądź złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Zawierciu przy ul Sienkiewicza 34.

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji  nie zostaną uwzględnione.

Pliki do pobrania: