Komunikaty i Ogłoszenia


2 października 2020
ĆWICZENIA RENEGADE/SAREX-20

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  informuję, że w dniach 6 – 9 października br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20.

Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia
 i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego MOŻE WYSTĄPIĆ konieczność  uruchomienia syreny alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Na potrzeby treningu emitowany będzie sygnał – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie  alarmu.